Muốn dowload game bài online gì thì làm

Vấn đề phản công Đại Lục nêu rõ: Quốc dân đảng gây nên ảo tưởng lập tức trở lại Đại Lục khiến mọi người có tinh thần tạm thời chịu khổ và tạm thời nhân nhượng. Chính quyền lợi dụng tinh thần đó để muốn dowload game bài online gì thì làm, thực hiện các biện pháp chà đạp lên tự do nhân quyền, kết quả là Phản công Đại Lục chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhân dân Đài Loan đã mất đi rất nhiều quyền lợi dân chủ.

Đồng thời ảo tưởng lập tức trở lại Đại Lục để cho mọi biện pháp của phía nhà nước đều chỉ có tính chất quá độ. Nhà nước muốn thông qua được thông qua, còn dân chúng tập thành thói quen down game bài , mặt công khai trước mọi người thì miệng nói phản công ủng hộ cách mạng mặt riêng tư thì ấm ức, thất vọng và bàng hoàng.

anh-lan-29-279

Như nói trên, chế độ giới nghiêm Đảng Quốc xây dựng ở Đài Loan là cái chụp thời chiến, thời kỳ rối ren để thực hiện Điều khoản lâm thời, tạm cho Hiến pháp vào tủ lạnh. Vấn đề phản công Đại Lục tuy không nói rõ ra những điều đó, nhưng họ chứng minh phản công là vô vọng, vì thế cần  download game đánh bài và ngừng gây căng thẳng tinh thần, chuyển thời kỳ không bình thường thành thời kỳ bình thường có nghĩa là phủ định lợi dụng các Điều khoản lâm thời, mượn cớ thời chiến và rối ren để chính quyền áp dụng thể chế giới nghiêm.

Muốn dowload game bài online gì thì làm

Tóm lại, mấu chốt của Vấn đề phản công Đại Lục không phải đối ngoại mà là đối nội, không phải ở bản thân vấn đề phản công mà là đòi hủy bỏ Điều khoản lâm thời để thực hiện Hiến pháp. 14 bài xã luận tiếp theo, nêu một cách cụ thể muốn thực hiện Hiến pháp trước hết phải down game đánh bài tiến lên và làm những việc gì.

anh-lan-29-280

Đối với Quốc dân đảng, vấn đề thể chế chính quyền là điểm cấm trong khu cấm địa, căn bản không cho phép ai đụng vào. Để chuyển sự chú ý của mọi người, Quốc dân đảng tập trung hỏa lực vào vấn đề phản công vô vọng hay hữu vọng. Tóm được cái gáy hai nước Trung Quốc Lôi Chấn họ down game bài ma thuật, lờ hẳn đi vấn đề tâm lý giới nghiêm và các luận điểm khác của 14 bài xã luận. Họ ngầm để dành đấy, đợi sau này tính sổ.

Vì Quốc dân đảng chọn chiến thuật phê phán đó, cũng vì bản thân vấn đề Phản công Đại Lục có tính trội, khiến mọi người chú ý nhiều, khiến Trung Quốc tự do muốn tai game bài b52 rồi phát động dư luận đòi cải cách toàn diện nay đơn giản đi đến mức chỉ còn là sự kiện của thuyết phản công vô vọng.

Add a Comment