Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu … Ngày Hạnh và Minh kết hôn, ai cũng vui mừng và không khỏi những ngỡ ngàng.