Trong những năm sau đó, khi Anand đã phải rời khỏi thành phố để chơi cờ bạc ăn tiền và đi khỏi cuộc sống của mình, một ngày o Sonal đột ngột rời ở giữa một chức