Lâm Gia Huy thân mến.  Sự chào đón của cô ta là thân mến một sự vui mừng có tính toán, và đôi mắt thân mến xanh nhạt của cô thân mến ta đột nhiên sáng lên