Lúc quay lưng đi sau nói lời sau cùng với anh, cô biết những giọt nước mắt của mình đang từ từ rơi xuống. Đó là lúc cô nhận ra rằng mình vẫn còn rất yêu anh.