Máy không làm việc 1/ Kiểm tra dây dẫn nguồn điện, ổ cắm xem có bị đứt hoặc tiếp xúc kém không. >> Xem thêm: máy lọc không khí 2/ Kiểm tra đường dây trong máy; Tháo mở