kể những gì thần linh bắt gánh chịu Vinhomes Green Bay, tiện nhân choi tien len cũng có thể kể đại vương hay đau khổ vô cùng khủng khiếp. Nhưng thôi, mặc dù tiện nhân buồn khôn